Hồ sơ thị trường thủy sản châu Á – Phần 2: Các đặc trưng của thị trường Trung Quốc : Asia seafood market report – Part 2: The characteristics of China market

Chuyên trang thông tin nông sản toàn cầu

Shrimp 9Những người tiêu dùng Trung Quốc từ trước đến nay chủ yếu tiêu dùng các loại thủy sản nước ngọt đánh bắt từ các sông hồ nội địa. Theo FAS tại Bắc Kinh, tiêu dùng thủy sản tăng lên do người tiêu dùng ngày càng trở nên giàu có, quan tâm đến thực đơn đa dạng và giàu dinh dưỡng, và do các hệ thống chế biến – phân phối của Trung Quốc đang ngày càng phát triển. Theo Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc, tiêu dùng thủy sản đầu người đối với cư dân đô thị năm 2011 là 14,62kg/người/năm. Tiêu dùng thủy sản đầu người được dự đoán tăng ổn định, với tiềm năng tăng trưởng lớn tại khu vực nông thôn.

Dữ liệu hiện có về các khuynh hướng giá và chi tiêu tiêu dùng trong một số khảo sát cũng cho thấy tăng trưởng…

View original post 1,956 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s