Hồ sơ thị trường thủy sản châu Á – Phần 3: Các yếu tố ảnh hưởng lên xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc

Chuyên trang thông tin nông sản toàn cầu

Shrimp 9Nếu nhập khẩu thủy sản vào Trung Quốc thực chất là để tái xuất các sản phẩm chế biến thì hàng nhập khẩu không phải chịu thuế giá trị gia tăng (VAT). Chi phí nhập khẩu cao, bao gồm thuế nhập khẩu cộng thuế GTGT lên đến gần 25% khiến nhập khẩu thủy sản cho tiêu dùng nội địa thị trường Trung Quốc trở nên đắt đỏ. Một số chuyên gia ngành thủy sản đang kêu gọi giảm thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với một số loại thủy sản mà Trung Quốc không sản xuất được để thúc đẩy nhập khẩu cho tiêu dùng nội địa. Các nhà xuất khẩu chính ngạch cần bàn bạc với các nhà nhập khẩu Trung Quốc và hải quan để thông quan. Ngoài ra, Trung Quốc có thể yêu cầu thêm đánh giá rủi ro cho một số loại thủy sản thâm…

View original post 1,883 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s